Wielki Sukces Festiwalu Smaków Liczyrzepy!

 
Dziękujemy! 
 
Festiwal Smaków Liczyrzepy zdobył I miejsce w kategorii Wydarzenie Kulinarne Roku 
w prestiżowym plebiscycie Gazety Wrocławskiej "Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska"